تبلیغات
معلم نو - مراحل الگوی ایفای نقش
شنبه 23 آبان 1388

مراحل الگوی ایفای نقش

   نوشته شده توسط: m2z    نوع مطلب :راهنمای معلم ،روش تدریس ،

مراحل الگوی ایفای نقش

مرحله اول : انتخاب موضــوع

شناسایی وانتخاب موضوع اولین قدم برای الگوی ایفای نقش است و انتخاب آن به دو صورت انجام می‏شود : موضوع درس ( مورد تدریس ) یا موضوعات دلخواه كه دانش آموزان كلاس بر اساس علایق خود انتخاب می‏كنند در هر دوصورت ، باید ابعاد گونگون آن تشریح و به كلیه فرگیرندگان تفهیم گردد تا ایفگران نقش‏ها ، مفهوم اصلی را درك كنند . در این مرحله ، موارد زیر باید رعایت شود :

 1. واضح و روشن كردن موضوع ، به نحوی كه برای همه قابل فهم باشد .

 2. موضع كلی ، مورد علاقه وتوافق بچه‏ها باشد .

 3. موضوع دارای اهداف مهم اجتماعی باشد .

 4. موضوع قابل اجرا و در ساختار الگوی ایفای نقش قابل بحث باشد.

 5. واؤه‏های موجود در موضوع تعریف و مشخص گردد .

 6. موضوع جذاب و متناسب با توانایی‏های ذهنی و روانی دانش آموزان باشد .یادگیری ارتباطی دو طرفه و تعاملی است و بدیهی است كه گر یادگیرندگان منفعل باشند ، امكان یادگیری به وجود نخواهد آمد. در این روش ، همه افراد نقش‏دارند و باید در موعد مقرر نقش خود را ایفا كنند و سپس به صورت فعال در جریان آموزش به فعالیت بپردازند.

مرحله دوم : نوشتن نمایش نامهنگارش نمایش
 نامه‏ ، پیكره اصلی الگوی ایفای نقش است . در این مرحله ، كلیه فعالیت‏ها از شروع تا پایان به صورت محاوره‏ای نوشته می‏شود و دانش آموزان با كمك و همكاری مربی ، مراحل را می‏نویسند . اهداف اصلی موضوع درس باید در یكایك مراحل گنجانده شود . رعایت ارزش‏های اجتماعی و پرهیز از عادت‏های نامطلوب و محتواهای نامناسب الزامی است . بنابراین ، محتوای اصلی در ایفای نقش ، همین مرحله است وپیام اصلی درس باید در این قسمت مطرح واز طریق اجرای آن به دانش ‏آموزان منتقل شود . دانش‏ آموزان باید راه‏كارهای اجرایی را در مراحل بعد اجرا كنند . در این مرحله ، رعایت توان دانش آموزان ، اطلاعات و زمینه‏های فكری آنان اهمیت بسیار دارد .

نمایش نامه باید دارای ابتدا و انتها باشد و متن ، آموزش‏های لازم را بدهد . گر نمایش‏نامه مورد نظر خوب تنظیم نشود ، انگیزه دانش آموزان برای اجرا كاهش می‏یابد و ممكن است نمایش جذابیت مورد نظر را نداشته باشد . جملات باید حتی‏الامكان كوتاه و قابل فهم باشد و براساس بینش دانش آموزان تنظیم شود . بین جملات و تنظیم محتوا باید ارتباط و توالی منطقی وجود داشته باشد و موضوعات به صورت اصولی هم جهت باشند .

مرحله سوم : تعیین نقش‏ها

انتخاب بازیگران بر اساس توانایی وعلاقه آنان به نقش‏های مورد نظر ، مهم‏ترین بخش الگوی ایفای نقش است . فعالیت‏های لازم برای مراحل الگو ، دراین مرحله مشخص می‏گردد و تعداد نقش‏ها و گزینش افراد ودیگر موارد اجرایی باید مد نظر باشد . www.zibaweb.com

شناخت شخصیت افراد و ویؤگی‏های رفتاری ، ساختار بدنی ( قد ، وزن ، سن و .......) اهمیت زیادی دارد . معلم یا مربی در مقام كارگران نمایش ، قبل از هر چیز باید بازیگران را خوب بسنجد ، توانایی‏های آنان را بشناسد وبرای ایفای نقش‏های مورد نظر پیشنهاد كند. نظر دانش آموزان دیگر ، مشاهده گران ،نیز در این انتخاب موثر است .

گفتنی است كه تفسیر و تبیین نقش‏های مثبت ومنفی ارزش بسیار دارد ، زیر ممكن است بعضی نقش‏ها كه به ظاهر منفی باشد ، ثار سوإـی برفرگیرندگان بگذارد . بنابراین نباید شخصیت افراد را براساس نقش‏ها تعریف كرد . به علاوه ، در درس‏های دیگر نقش‏‏ها باید عوض شود و یك نفر ، همیشه بازیگر یك نوع نقش نباشد .

مرحله چهارم : تهیه امكانات و تجهیزات لازم

براساس نمایش‏نامه تدوین شده ، امكانات مورد نظر باید شناسایی و فراهم گردد . نقش این وسایل در تكوین و تقویت روند اجرا و ثر گذاری نمایش‏نامه ، بسیار مهم است و به ویؤه برای فرگیرندگان جذابیت و كشش خاصی دارد . ساخت فضا ، صحنه‏آرایی مناسب و دیگر ملزومات یا امكانات ، باید فراهم آید و نحوه كاربردآن‏ها برای بازیگران تشریـح شود . بهتر است از وسایل ساده و قابل دسترس استفاده شود و وسایل صحنه را حتی الامكان خود دانش آموزان بسازند .

مرحله پنجم : آمادگی وتمرین مقدماتی

پس از تعیین نقش‏ها و تشریح وظایف ، باید آمادگی هایی كسب شود . باراهنمایی مربی گروه ، بازیگران باید به تمرین مقدماتی بپردازند و از جمله این آمادگی‏ها می‏توان به موارد زیر اشاره كرد :

 1. حفظ كردن نقش‏ مربوط به خود .

 2. مطالعه دقیق تمام نمایش‏نامه برای اطلاع از نقش دیگران .

 3. شناخت چهره‏ها و گریم صورت و دیگر اعضا در صورت نیاز .

 4. شناخت و ساخت وسایل و امكانات .

 5. شناخت و تمرین مراحل اجرایی به صورت متوالی .

مرحله ششم : اجرا و دادن نمایـش

در این مرحله ، گروه بازیگران در حضور بقیه دانش آموزان و مربی ، نقش‏های خود را اجرا می‏كنند .حضور مربی در مقام هدایت كننده و كارگردان ، اهمیت بسیار دارد . او باید بازیگران را به صورت غیر مستقیم هدایت كند . مرحله اجرایی الگوی ایفای نقش و انجام دادن نمایش در كلاس ، مرحله اصلی است . در این مرحله ، تماشگران بادقت و رعایت دقیق نظم ، روند نمایش را تماشا و در صورت امكان ، نكات مهم و نظریات اصلاحی خویش را یادداشت می‏كنند . گفتنی است كه دیگر اهداف و انتظارات آموزش و پرورش باید در رفتار و گفتار بازیگران نمایان شود. همچنین توجه شود كه روند اجرایی نمایش ، اهداف را تحت الشعاع قرار ندهد و روش از اهداف دور نشود .

مرحله هفتم : بحث ، بررسی و ارزشیابی

پس از اتمام مرحله اجرایی ، تماشگران به صورت گروهی و با هدایت معلم به ارزشیابی و بررسی كلیه مراحل اجرا می‏پردازند و انتقادات و پیشنهادهای خود را اراإـه می‏دهند . هدف از این مرحله اصلاح وتقویت نكات مثبت و رفع نكات منفی نمایش‏نامه و اجرای نقش‏هاست . پس كلیه نظریات باید در تصمیمات بعدی ملحوظ شود .

این پیشنهاد‏ها ، برای معلم ، كه كارگردان نمایش‏نامه است ، اهمیت بسیار دارد . زیرا با رعایت آن‏ها ، ثر بخشی روش افزایش می‏یابد . در این مرحله ، دریافت و تثیر نمایش‏نامه و روند اجرایی آن بر دانش آموزان نیز باید بررسی و تحلیل گردد و گر آزمــــونی از محتوای فعالیت ، برنامـــه‏ریـــزی و اجرا شــــود ، بسیار مفید خواهد بــــــود » ( فضلی‏خانی ، 1378 ، ص 95 )    www.zibaweb.com

این الگو برای یاددادن نحوه طبقه بندی كردن ، نحوه فكر كردن و چگونگی دریافت مفهوم به دانش آموزان اهمیت دارد ، در این الگو معلم به عنوان حامی و هدایت گر فرضیه‏ های دانش آموزان است به نحوی كه از قبل مفاهیم را انتخاب و در نمونه‏های مثبت ومنفی سازمان می‏دهد و فرگیران را جهت نیل به این مفهوم هدایت می‏كند . این الگو دانش آموزان را قادر به ، مفهوم سازی پیشرفته ، مفاهیم خاص ، استدلال استقرایی ، تسلط و گاهی به چشم اندازها ، دور نما ، تحمل ابهام ، و حساسیت به استدلال منطقی در ارتباطات می‏نماید ( خورشیدی و غندالی ، 1379 ) .

« دریافت مفهوم عبارت از جستجو و فهرست نمودهایی است كه از آن برای تمیز نمونه‏ها از غیر نمونه‏های طبقات استفاده می‏شود . در این الگو از دانش آموز می‏خواهد مثالهایی كه شامل ویؤگی‏هایی از آن مفهــوم است را با مثال‏های دیگری كه شامل آن نمودها نیست مقایسه و مقابله كند و بدینوسیله نمودهای مقوله‏ای را كه در حال حاضر در ذهن فرد دیگر وجود دارد كشف نماید . الگوی دریافت مفهوم برای معلمان در زمانی وسیله ارزشیابی خوبی است كه بخواهند تعیین كنند كه افكار مهم اراإـه شده قبلی بخوبی آموخته شده باشد . این الگو به سرعت عمق فهم دانش‏ آموزان را آشكار می‏سازد و دانش‏ قبلی آنان را تقویت می‏كند . این الگو نه تنها می‏تواند مجموعه‏ای وسیع ازكاوشگریهای را به درون زمینه‏های مهم آموزشی وارد سازد ، بلكه می‏تواند بررسی‏های استقرایی موجود را اعتلا بخشد ( خورشیدی و غندالی ، 1379 ، ص 150) .


canadian pharmaceuticals online
یکشنبه 1 مهر 1397 05:34 ب.ظ

Incredible many of good material!
drugstore online shopping reviews canadian pharmaceuticals stocks canadian pharmaceuticals nafta canadian pharmaceuticals reviews good canadian online pharmacies canadian online pharmacies reviews canadian prescriptions online serc 24 mg cialis canadian pharmacy trusted pharmacy canada northwestpharmacy
eddrugsgeneric.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:25 ب.ظ

Thanks a lot. I appreciate this.
cialis generika in deutschland kaufen cialis 5 mg american pharmacy cialis cialis generisches kanada cialis 5mg prix cialis cipla best buy cialis kamagra levitra walgreens price for cialis comprar cialis navarr cialis name brand cheap
http://kawanboni.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:04 ب.ظ

With thanks! Useful stuff.
cialis canada on line cialis coupons when will generic cialis be available tesco price cialis cialis sans ordonnance achat cialis en itali cialis dosage recommendations buy name brand cialis on line cialis efficacit cialis super acti
http://cialisvonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:18 ب.ظ

Kudos, Numerous data!

cialis coupons printable generic for cialis what is cialis overnight cialis tadalafil purchasing cialis on the internet legalidad de comprar cialis does cialis cause gout cialis for sale south africa price cialis wal mart pharmacy tadalafilo
Buy generic cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:56 ق.ظ

You explained this effectively!
when will generic cialis be available generic for cialis miglior cialis generico only now cialis for sale in us tadalafil 20mg ou trouver cialis sur le net generic cialis 20mg tablets cialis sicuro in linea cialis pills boards cialis e hiv
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:45 ب.ظ

Valuable data. Many thanks!
cialis online holland cialis 5 mg schweiz cialis 10mg prix pharmaci cialis 5mg billiger cialis tadalafil online cialis for bph brand cialis nl cialis usa cost canadian cialis prices on cialis 10 mg
Viagra uk
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 06:22 ق.ظ

Terrific info. Cheers!
buy canada viagra viagra online pharmacy viagra viagra to buy how to safely buy viagra online uk online viagra how to get viagra viagra alternative online viagra order buy viagra canadian pharmacy buy viagra internet
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 04:00 ب.ظ

You said it perfectly.!
cialis diario compra calis price cialis per pill buy name brand cialis on line cialis billig canadian drugs generic cialis cialis qualitat india cialis 100mg cost cialis without a doctor's prescription price cialis per pill
Buy cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 07:24 ب.ظ

You have made your stand very clearly.!
brand cialis generic purchasing cialis on the internet discount cialis buy name brand cialis on line cialis tadalafil online tadalafil 5mg how to buy cialis online usa buy original cialis acheter cialis kamagra cialis manufacturer coupon
Online cialis
پنجشنبه 2 فروردین 1397 04:14 ق.ظ

You expressed it perfectly.
walgreens price for cialis cialis kaufen wo where to buy cialis in ontario cialis farmacias guadalajara are there generic cialis comprar cialis navarr buy cialis online cheapest cialis kamagra levitra cialis rckenschmerzen cialis from canada
Josette
جمعه 17 آذر 1396 06:20 ق.ظ
I have to thank you for the efforts you have put in penning this website.
I am hoping to view the same high-grade blog posts by you in the future as well.
In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own site now ;)
free Nintendo Switch
سه شنبه 7 آذر 1396 08:24 ب.ظ
سلام، فقط به وبلاگ خود از طریق Google هشدار داد و متوجه شد که این کار را می کند
واقعا آموزنده است من میخواهم برزیل را تماشا کنم
اگر این موضوع را در آینده ادامه دهید، سپاسگزارم. بسیاری از مردم خواهد شد
از نوشتن خود بهره مند شوید. به سلامتی!
What causes burning pain in Achilles tendon?
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:57 ق.ظ
Hi to all, it's in fact a nice for me to visit this site, it contains priceless Information.
How much does it cost for leg lengthening?
شنبه 14 مرداد 1396 05:12 ق.ظ
Thank you, I have just been looking for information about this subject
for a while and yours is the greatest I've came upon till now.
However, what about the bottom line? Are you sure concerning the supply?
justinebehran.wordpress.com
جمعه 13 مرداد 1396 01:20 ب.ظ
Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous
to and you are just too magnificent. I actually like what you've acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it.
You make it entertaining and you still take care of to keep it smart.
I cant wait to read far more from you. This is really a wonderful web site.
Can you get an operation to make you taller?
شنبه 7 مرداد 1396 12:10 ب.ظ
Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was super long) so
I guess I'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying
your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I'm still new to the whole thing.

Do you have any recommendations for inexperienced blog writers?
I'd definitely appreciate it.
Archer
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 12:14 ق.ظ
Hello I am so happy I found your website, I really found you by mistake, while I was browsing on Digg for something else, Anyhow I am
here now and would just like to say thanks for a tremendous
post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don't have time to look over
it all at the moment but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep
up the superb job.
Chloe
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:46 ق.ظ
Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading?
I'm trying to determine if its a problem on my end
or if it's the blog. Any feedback would be greatly appreciated.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 09:18 ب.ظ
Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.

Look advanced to far added agreeable from you! However, how
could we communicate?
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 06:12 ب.ظ
Greetings, There's no doubt that your blog could be
having browser compatibility problems. When I look at your website in Safari, it
looks fine but when opening in IE, it has some overlapping issues.

I just wanted to provide you with a quick heads up!
Besides that, excellent blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر